Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 03 15
faks: 71 784 03 17
e-mail: sekretariat.ktpl@umw.edu.pl
 
Kierownik Katedry
dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni
tel. 71 784 03 15
e-mail: bozena.karolewicz@umw.edu.pl

Struktura
Pracownia Farmacji Społecznej
opiekun pracowni: dr Artur Owczarek

Pracownia Biofarmacji
opiekun pracowni: dr Dominik Marciniak

Pracownia Opieki Farmaceutycznej
opiekun pracowni: dr hab. Bożena Karolewicz

Pracownia Farmacji Przemysłowej
opiekun pracowni: mgr Katarzyna Karłowicz-Bodalska

Konsultanci
Konsultant krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej
dr Bożena Grimling
tel.: 71 784 03 27
e-mail: bozena.grimling@umw.edu.pl

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie farmacja przemysłowa
dr Artur Owczarek
tel.: 71 784 03 21
e-mail: artur.owczarek@umw.edu.pl

12.08.2016