Szkolenie specjalizacyjne dla diagnostów - Laboratoryjna diagnostyka medyczna

 


KOORDYNATOR W DZIDZINIE LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

płk dr Jacek Majda

Informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych
Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA
(stan na dzień 15.10.2018 r.)
(dla osób, które rozpoczęły specjalizację przed 2018 r.)

LISTA MINISTERIALNA

 
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA
( dla osób specjalizujących się w okresie od 2018 do 01.10.2023 r.)

LISTA MIEJSC STAŻOWYCH


Laboratoryjna diagnostyka medyczna

2021

TYTUŁ KURSU

DATA

MIEJSCE

LICZBA MIEJSC

Diagnostyka laboratoryjnych wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy.

1/2021
1/Di/2021

27-29.01.2021

Wydział Farmaceutyczny, ul Borowska 211, 50-556 Wrocław,
sala M, I-sze piętro

kurs stacjonarny

brak miejsc

Badania laboratoryjne w stanach nagłych.

2/2021
2/Di/2021

09-12.02.2021

kurs on-line

Wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Badanie układu odpornościowego

3/2021
3/Di/2021
 

16-17, 23.06.2021

kurs on-line

Wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY ADRES MAILOWY 

diagnstud@umed.wroc.pl

Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymanie systemu jakości.
13/2021
4/Di/2021
 
14-17.04.2021 kurs on-line 50 miejsc
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY ADRES MAILOWY

diagnstud@umed.wroc.pl

Diagnostyka niedokrwistości i
hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. I
15/2021
6/Di/2021
22-23.04.2021
19.05.2021
- Termin 22-23.04.2021- w formie on- line
- Termin 19.05- w formie stacjonarnej 
Wydzial Farmaceutyczny
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
BRAK MIEJSC
 

NOWY ADRES MAILOWY

diagnstud@umed.wroc.pl

Diagnostyka niedokrwistości i
hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. II
16/2021
7/Di/2021
20-21.05.2021 Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
ul. Wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław
20 miejsc
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY ADRES MAILOWY

diagnstud@umed.wroc.pl

 

Podstawy analityki ogólnej i parazytologii
23/2021
9/Di/2021
 
27-29.05.2021 - KURS ODWOŁANY Dzień 1-2: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji, UMW ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala ćwiczeniowa;
Dzień 3: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział Laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3 53-110 Wrocław
Wykłady: on - line
KURS ODWOŁANY Z POWODU BRAKU CHĘTNYCH
 
Podstawy analityki ogólnej i parazytologii.Cz. II.
12/2020
7/Di/2020
28-29.05.2021
(kontynuacja części kursu realizowanego w terminie 28-29.09.2020)
Dzień 1: wykłady on-line
Dzień 2: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu,
Dział Laboratoryjny,
Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3 53-110 Wrocław
15 miejsc
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY ADRES MAILOWY

diagnstud@umed.wroc.pl
 

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle
rozwoju wiedzy medycznej i
technik badawczych. Blok I podsumowujący
17/2021
8/Di/2021
08-09.06.2021 kurs on- line 40 miejsc
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY ADRES MAILOWY

diagnstud@umed.wroc.pl
 

Prawo medyczne
14/2021
5/Di/2021
24-25.06.2021 kurs on-line 50 miejsc
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY ADRES MAILOWY

diagnstud@umed.wroc.pl

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. Cz. I i II
25/2021
9/Di/2021
02-03.09.2021 - 09-10.09.2021 wykłady: on - line;
ćwiczenia: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław,
ul. Borowska 213
BRAK MIEJSC 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY ADRES MAILOWY

diagnstud@umed.wroc.pl

Edycja I. Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. Cz. II

6/2020
2/Di/2020

23-24.09.2021 (kurs dedykowany wyłącznie uczestnikom, którzy zrealizowali Cz.I w 2020 r.) wykłady: on - line;
ćwiczenia: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław,
ul. Borowska 213
BRAK MIEJSC
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY ADRES MAILOWY

diagnstud@umed.wroc.pl

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle
rozwoju wiedzy medycznej i
technik badawczych. Blok II podsumowujący
28/2021
10/Di/2021
07-08.10.2021 07.10.2021 - Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej ul. Borowska 211 A (sala seminaryjna), 50-556 Wrocław, 08.10.2021 - on-line 40 miejsc
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY ADRES MAILOWY

diagnstud@umed.wroc.pl

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle
rozwoju wiedzy medycznej i
technik badawczych. Blok IV podsumowujący
29/2021
11/Di/2021
22-24.11.2021 kurs on-line 40 miejsc
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY ADRES MAILOWY

diagnstud@umed.wroc.pl

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. Cz. I i II (Edycja II)
31/2021
12/Di/2021
02-04.12.2021, 09.12.2021 (kurs dedykowany wyłącznie uczestnikom, którzy przesłali zgłoszenia w lipcu 2021) wykłady: on - line;
ćwiczenia: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław,
ul. Borowska 213
BRAK MIEJSC
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY ADRES MAILOWY

diagnstud@umed.wroc.pl

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle
rozwoju wiedzy medycznej i
technik badawczych. Blok V podsumowujący
30/2021
13/Di/2021
2022 kurs on-line 40 miejsc
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY ADRES MAILOWY

diagnstud@umed.wroc.pl

 


 


 

 
KOMUNIKAT

nr kursu: 31/2021 (12/Di/2021)

Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej cz. I i II (Edycja II)

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

Termin kursu: 02-04.12.2021, 09.12.2021

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni

Miejsce realizacji kursu:  wykłady on - line, ćwiczenia - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Liczba godzin: 32 godz.

Koszt: 480 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 29/2021 (11/Di/2021)

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok IV podsumowujący.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący

Termin kursu: 22-24.11.2021

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni

Miejsce realizacji: kurs on-line

Liczba godzin: 3 dni, 24 godz.

Koszt: 360 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT 

w sprawie dofinansowania z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

informujemy, iż decyzją Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych przekazaną w dniu 10 września 2021 r., Studium Kształcenia Podyplomowego otrzymało dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na kurs specjalizacyjny pn. Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok II podsumowujący, który odbędzie się w dniach 07-08.10.2021 r. 

Pozyskane środki pozwolą na obniżenie opłaty za uczestnictwo w kursie.


KOMUNIKAT

nr kursu: 28/2021 (10/Di/2021)

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok II podsumowujący.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący

Termin kursu: 07-08.10.2021

Kierownik naukowy kursu: dr n . med. Iwona Urbanowicz

Miejsce realizacji kursu: 07.10.2021 - Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej ul. Borowska 211 A (sala seminaryjna), 50-556 Wrocław, 08.10.2021 - on-line

Liczba godzin: 2 dni, 22 godz.

Koszt: 330 zł (167 zł - opłata ponoszona przez uczestnika, 163 zł - kwota dofinansowana przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych)

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 25/2021 (9/Di/2021)

Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej cz. I i II

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

Termin kursu: 02-03.09.2021, 09-10.09.2021

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu:  wykłady on - line, ćwiczenia - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Liczba godzin: 32 godz.

Koszt: 480 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU
 


 

KOMUNIKAT

nr kursu: 6/2020 (2/Di/2020)

Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. Edycja I. cz. II

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

Termin kursu: 23-24.09.2021

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu:  wykłady on - line, ćwiczenia - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Liczba godzin: 15 godz.

Koszt: 225 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


 

KOMUNIKAT

nr kursu: 3/2021 (3/Di/2021)

Tytuł kursu: Badania układu odpornościowego.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka mikrobiologiczna i układu odpornościowego.

Termin kursu: 16-17, 23.06.2021 r.

Kierownik naukowy kursu: dr n med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska

Miejsce realizacji kursu: kurs on-line

Liczba godzin: 3 dni, 24 godz.

Koszt: 360 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


 

KOMUNIKAT

nr kursu: 17/2021 (8/Di/2021)

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok I podsumowujący.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący.

Termin kursu: 08-09.06.2021

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil - Lula

Miejsce realizacji kursu: kurs on-line

Liczba godzin: 2 dni, 11 godz.

Koszt: 165 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 16/2021 (7/Di/2021)

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. II.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy.

Termin kursu: 20-21.05.2021

Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Lidia Usnarska- Zubkiewicz

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Klinika Chorób Wewnętrznych,
Sala Nyska I- sze piętro, ul. Pasteura 4, Wrocław

Liczba godzin: 2 dni, 18 godz.

Koszt: 270 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 23/2021 (9/Di/2021) KURS ODWOŁANY

Tytuł kursu: Podstawy analityki ogólnej i parazytologii

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Badanie płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin

Termin kursu: 27-29.05.2021

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu:
Dzień 1-2: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji, UMW ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala ćwiczeniowa;
Dzień 3: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział Laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3 53-110 Wrocław
Wykłady: on-line

Liczba godzin: 3 dni, 24 godz.

Koszt: 360 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 12/2020 (7/Di/2020)

Tytuł kursu: Podstawy analityki ogólnej i parazytologii. Cz. II

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Badanie płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin.Cześć II

Termin kursu: 28-29.05.2021

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu:
dzień 1: wykład on - line;
dzień 2: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział Laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3 53-110 Wrocław

Liczba godzin: 2 dni, 7 godz.

Koszt: 105 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


 

KOMUNIKAT

nr kursu: 14/2021 (5/Di/2021)

Tytuł kursu: Prawo medyczne

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu:

Termin kursu: 24-25.06.2021 (czwartek-piątek)

Kierownik naukowy kursu: dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska

Miejsce realizacji kursu: zajęcia on-line

Liczba godzin: 2 dni, 16 godz.

Koszt: 240 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


 

KOMUNIKAT

nr kursu: 15/2021 (6/Di/2021)

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. I.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy.

Termin kursu: 22-23.04.2021- zajęcia on-line, 19.05.2021- ćwiczenia stacjonarne, 26.05.2021-test zaliczeniowy on-line

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Iwona Urbanowicz

Miejsce realizacji kursu: wykłady on-line, ćwiczenia Katedra Analityki Medycznej, II- gie piętro, Sala ćwiczeniowa, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

Liczba godzin: 4 dni, 22 godz.

 

Koszt: 330 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU - wykłady
Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU - ćwiczenia, test zaliczeniowy.


KOMUNIKAT

nr kursu: 13/2021 (4/Di/2021)

Tytuł kursu: Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymanie systemu jakości.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Organizacja laboratorium, system jakości.

Termin kursu: 14-17.04.2021 (test i zaliczenie kursu – 24.04.2021 r.)

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: kurs on-line

Liczba godzin: 24 godz., 4 dni

Koszt: 360 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 2/2021 (2/Di/2021)
 

Tytuł kursu: Badania laboratoryjne w stanach nagłych

 

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Biochemiczna diagnostyka narządowa

Termin kursu: 09.-12.02.2021

Kierownik naukowy kursu: dr n.med. Mariusz Szablewski

Miejsce kursu: on-line

Ilość godz.: 32 godz., 4 dni

Koszt kursu: 480 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu 1/2021 (1/Di/2021)

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy

Termin kursu: 27-29.01.2021

Kierownik naukowy kursu: Dr Jacek Majda

Miejsce realizacji kursu: Wykłady: Wydział Farmaceutyczny,

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, sala M, I- sze piętro

Ćwiczenia: Katedra Analityki Medycznej, II- gie piętro, Sala ćwiczeniowa, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 24 godz. 3 dni

Koszt kursu: 360 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych w sesji wiosennej 2020 r.

 

A zatem decyzja Ministra Zdrowia obejmuje egzaminy testowe, ustne oraz praktyczne. Zgodnie z treścią komunikatu wiosenna sesja egzaminacyjna PESDL zostaje zawieszona i będzie mogła być kontynuowana po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego.
W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie odwołania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Diagnostów Laboratoryjnych publikujemy szczegółową listę dziedzin, w których odwołane egzaminy zostały odwołane.
Szczegóły dostępne na stronie
https://www.cem.edu.pl/covid19.php


 

Szanowni Państwo, Kierownicy specjalizacji
Uprzejmie prosimy o niewypełnianie pola "Data  zakończenia specjalizacji" podczas otwarcia karty specjalizacyjnej. Miejsce to powinno zostać wypełnione w momencie zakończenia specjalizacji.


Informacja dla zdających PESDL w sesji jesiennej 2018

Decyzją konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego, ze względu na małą liczbę osób zdających PESDL w sesji jesiennej (02.11 - 15.12), część praktyczna PESDL została przeniesiona do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego przy ul. Kopcińskiego 22 w Łodzi.

Przewodniczącym PKE jest prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk.

 

Iwona Bil-Lula

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych

 


WZÓR UMOWY CYWILNOPRAWNEJ OKREŚLAJACEJ WZAJEMNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON WYNIKAJĄCE Z REALIZAOWANIA PROGRAMU SPECJALIZACJI

Wzór umowy wraz z pismem przewodnim skierowanym do JM Rektora należy złożyć w sekretariacie JM Rektora.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej

DLA PRACOWNIKÓW  UMW we Wrocławiu

 


Kierownicy specjalizacji- Laboratoryjna diagnostyka medyczna

L.p

Nazwisko i imię

liczba wolnych miejsc

e-mail

1.

Ryznar Agnieszka

2 os.

agaryznar@o2.pl

2.

Rajtar Izabela

2 os.

izaraj71@wp.pl

3.

Falikowska Ewa

2 os.

efal@poczta.onet.pl

4.

Cholewa Sylwia

3 os.

sylkozak@gmail.com

5.

Król Anna

1 os.

anna.krol@diag.pl

6.

Kamińska Maria

2 os.

m.kaminska@zozolawa.wroc.pl

7.

Kurowska Elżbieta

2 os.

kurowska.ela@gmail.com

8.

Zmarzła-Wczasek Ewelina

2 os.

ewkakk@op.pl

9.

Tymańska-Urbaniak Alicja

3 os.

alicjamaria70@wp.pl

10.

Kudyba Ewelina

2 os.

ewelsku@o2.pl

11.

Duraj Karina

1 os.

karina.duraj@gmail.com

12.

Tabaszewska Paulina

1 os.

po1313@interia.pl

13.

Szymczak Donata

1 os.

donata.szymczak@umed.wroc.pl


 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o pobranie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, wypełnienie, podpisane i odesłanie na maila: urszula.stachowiak@umed.wroc.pl

 

Osoby z INNEGO OŚRODKA niż Wrocław proszone są również o dołączenie Zgody Pełnomocnika na udział w kursie. 
 


HARMONOGRAM KURSÓW OBOWIĄZKOWYCH DO SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH WF 2020

TYTUŁ KURSU

DATA

MIEJSCE

LICZBA MIEJSC

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok VI podsumowujący

5/2020
1/Di/2020

29-31.01.2020

Katedra Analityki Medycznej,

Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211A 50-556 Wrocław,

II- Piętro sala seminaryjna

 

40 miejsc

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Edycja I. Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. Cz. I

6/2020
2/Di/2020

 

06-07.03.2020

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

50-556 Wrocław,

ul. Borowska 213

 

BRAK MIEJSC

Edycja I. Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. Cz. II

7/2020
3/Di/2020

 

KURS ODWOŁANY

NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

50-556 Wrocław,

ul. Borowska 213

 

BRAK MIEJSC

Edycja II. Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. Cz. I

9/2020
4/Di/2020

KURS ODWOŁANY

NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

 

BRAK MIEJSC

Edycja II. Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej. Cz. II

10/2020
5/Di/2020

KURS ODWOŁANY

NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

 

BRAK MIEJSC

 

 

Badanie układu odpornościowego

11/2020
6/Di/2020
 

KURS ODWOŁANY

NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego

ul. Koszarowa 5,

51-149 Wrocław

15 miejsc

 

 

 

Podstawy analityki ogólnej i parazytologii

12/2020
7/Di/2020

 

NOWY TERMIN

28-29.09.2020

*Dzień 3 zostanie zorganizowany jako druga część w innym terminie (nowy termin zostanie podany w późniejszym terminie)

 

 

Dzień 1 i 2: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II- Piętro sala seminaryjna

*Dzień 3- ODWOŁANY: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3, 53-110 Wrocław

BRAK MIEJSC
 

 

 

 

 

 

Diagnostyka laboratoryjnych wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy.

13/2020
8/Di/2020

KURS ODWOŁANY

NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Kadra Analityki Medycznej,

Wydział Farmaceutyczny, ul Borowska 211A, 50-556 Wrocław,

II-Piętro sala seminaryjna

BRAK MIEJSC

 

Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych.

14/2020
9/Di/2020

23-25.11.2020

KURS ZDALNY

Wolne miejsca
FORMULARZ ZGŁOZENIOWY

 

 

 

Badania laboratoryjne w stanach nagłych.

15/2020
10/Di/2020

KURS PRZENIESIONY NA DRUGĄ POŁOWĘ
STYCZNIA 2021

 

KURS ZDALNY

50 miejsc

 

 

 

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok III podsumowujący

17/2020
11/Di/2020

ZMIANA TERMINU

10-11.12.2020

KURS ZDALNY

Wolne miejsca

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 


 


KOMUNIKAT

nr kursu: 5/2020 (1/Di/2020)

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok VI podsumowujący

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący.

Termin kursu: 29-31.01.2020

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji z Oddz. Analityki medycznej. UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna.

Liczba godzin: 3 dni, 20 godz.

Koszt: 300 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 6/2020 (2/Di/2020)

Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej. Edycja I. cz. I

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

Termin kursu: 06-07.03.2020

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Liczba godzin: 17 godz.

Koszt: 255 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 7/2020 (3/Di/2020)

Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej. Edycja I. cz. II

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

Termin kursu: KURS ODWOŁANY

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Liczba godzin: 15 godz.

Koszt: 225 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 9/2020 (4/Di/2020)

Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej. Edycja II. cz. I

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

Termin kursu: KURS ODWOŁANY

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Liczba godzin: 17 godz.

Koszt: 255 zł

Szczegółowy harmonogram:
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 10/2020 (5/Di/2020)

Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej. Edycja II. cz. II

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

Termin kursu: KURS ODWOLANY

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Liczba godzin: 15 godz.

Koszt: 225 zł

Szczegółowy harmonogram:
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 12/2020 (7/Di/2020)

Tytuł kursu: Podstawy analityki ogólnej i parazytologii. Cz. I

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Badanie płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin.

Termin kursu: 28-29.09.2020

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu:

Dzień 1 i 2 ( Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji z Oddz. Analityki medycznej. UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna, sala ćwiczeniowa;

Liczba godzin: 2 dni, 19 godz.

Koszt: 285 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 13/2020 (8/Di/2020)

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy

Termin kursu: KURS ODWOŁANY- NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Kierownik naukowy kursu: Dr Jacek Majda

Miejsce realizacji kursu: Wykłady: Wydział Farmaceutyczny, I- sze piętro, Sala W4

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

Ćwiczenia: Katedra Analityki Medycznej, II- gie piętro, Sala ćwiczeniowa, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 24 godz. 3 dni

Koszt kursu: 360 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 14/2020 (9/Di/2020)

Tytuł kursu: Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów bialkowych.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Termin kursu: 23–25 listopada 2020 r.

Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

Miejsce realizacji kursu: Zajęcia prowadzone online

Ilość godz.: 24 godz.

Koszt : 360

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 17/2020 (11/Di/2020)

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok III podsumowujący.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący

Termin kursu: 03-04.12.2020

Kierownik naukowy kursu: Dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: kurs zdalny

Ilość godzin: 21 godz.

Koszt: 315 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU


HARMONOGRAM KURSÓW OBOWIĄZKOWYCH DO SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH WFzOAM 2019

TYTUŁ KURSU

DATA

MIEJSCE

LICZBA MIEJSC

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok VI podsumowujący

1/2019

(1/Di/2019)

09-11.01.2019

Katedra Analityki medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, ul. Borowska 211A 50-556 Wrocław, II- Piętro sala seminaryjna

 

40 miejsc

 

 

 

 

Organizacaja labortorium , wprowadzenie i utrzymanie systemu jakości

4/2019

(2/Di/2019)

13-16.02.2019

Katedra Analityki medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław,II- Piętro sala seminaryjna

40 miejsc

Wolne miejsca

 

 

 

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok V

5/2019

(3/Di/2019)

20-22.03.2019

Kadra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, ul Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II-Piętro sala seminaryjna

40 miejsc
Wolne miejsca

 

 

Badanie układu odpornościowego
12/2019
(8/Di/2019)

03-05.04.2019

III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

BRAK MIEJSC

Podstawy analityki ogólnej i parazytologii

6/2019

(4/Di/2019)

24-26.04.2019

Dzień 1 i 2: Katedra Analityki Medycznej z OAM, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II- Piętro sala seminaryjna

Dzień 3: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3, 53-110 Wrocław

2 miejsca
Wolne miejsca

 

Laboratoryjna diagnostyka narządow w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok I podsumowujący.
13/2019
(9/Di/2019)

28-29.05.2019

Kadra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, ul Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II-Piętro sala seminaryjna

40 miejsc
Wolne miejsca

Prawo medyczne

7/2019

(5/Di/2019)

30-31.05.2019

Kadra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, ul Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II-Piętro sala seminaryjna

50 miejsc
Wolne miejsca
 

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok IV podsumowujący

8/2019

(6/Di/2019)

05-07.06.2019

Kadra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, ul Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II-Piętro sala seminaryjna

40 miejsc
Wolne miejsca

 

Podstawy analityki ogólnej i parazytologii
 

11/2019

(7/Di/2019)

26-28.06.2018

 

 

Dzień 1 i 2: Katedra Analityki Medycznej z OAM, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II- Piętro sala seminaryjna

Dzień 3: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3, 53-110 Wrocław

Brak miejsc
 

 

Diagnostyka laboratoryjnych wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy.
14/2019
(10/Di/2019)

NOWY TERMIN

09-11.10.2019

ZMIANA MIEJSCA

Katedra Analityki Medycznej
ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

Brak miejsc

 

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych.

Cz. I
15/2019
(11/Di/2019)

 

03-05.10.2019

 

 

Kadra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, ul Borowska 211A, 50-556 Wrocław,
II-piętro sala seminaryjna

Brak miejsc

 

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. II

16/2019
(12/Di/2019)

14-15.11.2019

 

 

Katedra i Klinika Hematologii,
Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław
I- piętro, Sala Nyska

Brak miejsc
 

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok II podsumowujący
17/2019
(13/Di/2019)

12-13.12.2019

Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław, II- Piętro sala seminaryjna

40 miejsc
Wolne miejsca
 

 


KOMUNIKAT

nr kursu: 17/2019 (13/Di/2019)
 

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok II.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł VI. Moduł podsumowujący.

Termin kursu: 12-13.12.2019

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Iwona Urbanowicz ( ZMIANA KIEROWNIKA NAUKOWEGO KURSU)

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji z Oddz. Analityki medycznej. UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna.

Liczba godzin: 2 dni, 22 godz.

Liczba uczestników: 40

Koszt: 22 godz. x 14 zł/h = 308 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 16/2019 (12/Di/2019)

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. II

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy

Termin kursu: 14-15.11.2019

Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Lidia Usnarska- Zubkiewicz

Miejsce realizacji kursu:        Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Klinika Chorób Wewnętrznych,

Sala Nyska I- sze piętro

Ul. Pasteura 4 , Wrocław

Ilość godzin:  18 godz.

Koszt: 18 godz. x 14 zł/h= 252 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 15/2019 (11/Di/2019)
 

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Cz. I

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy

Termin kursu: 03-05.10.2019

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Iwona Urbanowicz (ZMIANA KIEROWNIKA NAUKOWE KURSU)

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 22 godz.

Koszt: 22 godz. x 14 zł/h = 308 zł

Szczegółowy harmaonogram: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 14/2019 (10/Di/2019)
 

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy

Termin kursu: 09-11.10.2019

Kierownik naukowy kursu: Dr Jacek Majda

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej                                       ZMIANA MIEJSCA
                                       ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 24 godz. 3 dni

Koszt: 24 godz. x 14 zł/h = 336 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 11/2019 (7/Di/2019)

Tytuł kursu: Podstawy analityki ogólnej i parazytologii.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Badanie płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin.

Termin kursu: 26-28.06.2019

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu:

Dzień 1 i 2 ( Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji z Oddz. Analityki medycznej. UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna, sala ćwiczeniowa;

Dzień 3: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział Laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3 53-110 Wrocław

Liczba godzin: 3 dni, 24 godz.

Koszt: 24 godz. x 14 zł/h = 336 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 8/2019 (6/Di/2019)
 

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok IV.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący.

Termin kursu: 5-7.06.2019

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji z Oddz. Analityki medycznej. UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna.

Liczba godzin: 3 dni, 30 godz.

Koszt: 30 godz. x 14 zł = 420 zł

Sczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 7/2019 (5/Di/2019)

Tytuł kursu: Prawo medyczne

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu:

Termin kursu: 30-31.05.2019 (czwartek-piątek)

Kierownik naukowy kursu: dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji z Oddz. Analityki medycznej. UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro - sala seminaryjna.

Liczba godzin: 2 dni, 16 godz.

Liczba uczestników: 40

Koszt: 16 godz. × 14 zł/h = 224 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 13/2019 (9/Di/2019)

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok I podsumowujący

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący.

Termin kursu: 28-29.05.2019

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji z Oddz. Analityki medycznej. UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna.

Liczba godzin: 2 dni, 11 godz.

Koszt: 11 godz. 14 zł/h = 154 zł

Szczegółowy harmonogram: HARMONOGRAM KURSU

 


KOMUNIKAT

nr kursu: 6/2019 (4/Di/2019)
 

Tytuł kursu: Podstawy analityki ogólnej i parazytologii.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Badanie płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin.

Termin kursu: 24-26.04.2019

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu:

Dzień 1 i 2 ( Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji z Oddz. Analityki medycznej. UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna, sala ćwiczeniowa;

Dzień 3: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Dział Laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii, ul. Składowa 1/3 53-110 Wrocław

Liczba godzin: 3 dni, 24 godz.

Koszt: 24 godz. x 14 zł/h = 336 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu 12/2019 (8/Di/2019)

Tytuł kursu: Badanie układu odpornościowego

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł IV. Diagnostyka mikrobiologiczna i układu odpornościowego

Termin kursu: 03-05.04.2019

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Prof. dr hab. Wojciech Barg, dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego,
                                               Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
                                               Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetykii

Liczba godzin: 3 dni 24 godz.

Liczba uczestników: 24

Koszt:  24 godz. x 14 zł = 336 zl

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 5/2019 (3Di/2019)
 

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok V podsumowujący

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł VI. Moduł podsumowujący.

Termin kursu: 20-22.03.2019

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji z Oddz. Analityki medycznej. UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna.

Liczba godzin: 3 dni, 26 godz.

Liczba uczestników: 40

Koszt: 26 godz. x 14 zł/h = 364 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 4/2019 (2/Di/2019)
 

Tytuł kursu: Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymanie systemu jakości.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Organizacja laboratorium, system jakości.

Termin kursu: 13-16.02.2019

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji z Oddz. Analityki medycznej. UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna.

Liczba godzin: 4 dni, 28 godz.

Koszt: 28 godz. x 14 zł/h = 392 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 1/2019 (1/Di/2019)
 

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok VI.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący.

Termin kursu: 09-11.01.2019

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmacji z Oddz. Analityki medycznej. UMED we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, II piętro- sala seminaryjna.

Liczba godzin: 3 dni, 20 godz.

Koszt: 20 godz. 20 godz. x 14 zł/h = 280 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

Osoby zainteresowane odbyciem stażu kierunkowego proszone są o pobranie, wydrukowanie w dwóch egzemlarzach niżej umieszczonego zaświadczenia

 

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU KIERUNKOWEGO

 

Jeden egzemplarz proszę przedstawić Kierownikowi specjalizacji w celu zatwierdzenia stażu w EKS , drugi egzemplarz proszę o przesłanie:
Studium Szkolenia Podyplomwego, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław


KOMUNIKAT
 

Informacja dla zdających PESDL w sesji jesiennej 2018

 

Decyzją konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego, ze względu na małą liczbę osób zdających PESDL w sesji jesiennej (02.11 - 15.12), część praktyczna PESDL została przeniesiona do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego przy ul. Kopcińskiego 22 w Łodzi.

Przewodniczącym PKE jest prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk.

 

Iwona Bil-Lula

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych
 


KOMUNIKAT

Informacja na temat podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych

Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

(stan na dzień 18.06.2016 r.)
(dla osób, które rozpoczęły specjalizację przed 2018 r.)

LISTA MINISTERIALNA


 

Lista podmiotów uprawnionych do prpwadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

( dla osób specjalizujących się w okresie od 2018 do 01.10.2023 r.)

LISTA MIEJSC STAŻOWYCH


KOMUNIKAT

Na mocy porozumienia z dnia 14.09.2018 pomiędzy Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku informuję, iż istniej możliwość raelizacji kursów i staży kierunkowych w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej w jednostkach kształcenia specjalizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

LISTA MIEJSC STAŻOWYCH

Informacje dotyczace sposobu zgłaszania się na kursy i staże kierunkowe znajdą Państwo na stronie:

https://www.umb.edu.pl/wf/ksztalcenie-podyplomowe/dla_diagnostow_laborat...

 

Iwona Bil-Lula
Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych


HARMONOGRAM KURSÓW OBOWIĄZKOWYCH DO SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH WFzOAM 2018

TYTUŁ KURSU

DATA

MIEJSCE

LICZBA MIEJSC

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok I podsumowujący.
6 / 2018 ( 2/ Di / 2018)

24-25.05.2018

Hotel Bornit

ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba

 

 

 

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok II podsumowujący.
10 / 2018 ( 3/ Di / 2018)
 

06-07.06.2018

Katedra Analityki Medycznej

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

 

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych-

część I.
11 / 2018 ( 4/ Di / 2018)

21-22.06.2018

Katedra i Klinika Hematologii,
Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław

 

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych-

część II
13 / 2018 ( 5/ Di / 2018)

27-28.09.2018

 

2 dni

18 godz.

Katedra i Klinika Hematologii,
Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław

 

 

 

Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniu hormonów i markerów białkowych.
16 / 2018 ( 8/ Di / 2018)

25-27.10.2018

 

3 dni

24 godz.

25.10.18 i 26.10.18 Sala seminaryjna Katedry Analityki Medycznej II-gie piętro, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław 27.10.18 Centralne Laboratorium USK, ul. Borowska 213, Wrocław

 

 

Badania laboratoryjne w stanach nagłych.
19 / 2018 ( 11/ Di / 2018)

20-23.11.2018

 

4 dni

32 godz.

IV Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Weigla 5, 50-981 Wrocław

 

Techniki biologii molekularnej.

Edycja I
14/2018 (6/Di/2018)
15/2018 (7/Di/2018)

12-13.10.2018 19-20.10.2018

4 dni

32 godz.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

 

Techniki biologii molekularnej.

Edycja II
17/2018 (9/Di/2018)
18/2018 (10/Di/2018)

09-10.11.2018 16-17.11.2018

4 dni

32 godz.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

 

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok III podsumowujący.
21/2018 (13/Di/2018)

05-06.12.2018

 

2 dni

21 godz.

 

Katedra Analityki Medycznej

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

 

Badanie układu odpornościowego.
20/2018 (12/Di/2018)

 

KURS ODWOŁANY

 

 

 

 


KOMUNIKAT

nr kursu: 21/2018 (13/Di/2018)

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok III podsumowujący.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący

Termin kursu: 05-06.12.2018

Kierownik naukowy kursu: Dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Katedra Analityki Medycznej

Ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 21 godz.

Koszt: 21 godz. x 14 zł/h = 294 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 19 / 2018 ( 11/ Di / 2018)

Tytuł kursu: Badania laboratoryjne w stanach nagłych.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Biochemiczna diagnostyka narządowa

Termin kursu: 20-23.11.2018

Kierownik naukowy kursu: Kier. Dr Mariusz Szablewski

Miejsce realizacji kursu: IV Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ilość godzin: 32 godz.

Koszt: 32 godz. x 14zł/h = 448 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


 

KOMUNIKAT

nr kursu: 17/2018 (9/Di/2018)
                 18/2018 (10/Di/2018)

Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej. Edycja II.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

Termin kursu: 09-10.11.2018 (część I) , 16-17.10.2018 (część II)

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Liczba godzin: część I : 17 godz.; część II : 15 godz.

Koszt: część I : 17 godz. x 14 zł/h = 238 zł

część II : 15 godz. x 14 zł/h = 210 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU


KOMUNIKAT

nr kursu: 16 / 2018 ( 8/ Di / 2018)

Tytuł kursu: Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Termin kursu: 25-27.10.2018

Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Mieczysław Woźniak

Miejsce realizacji kursu:

25.10.2018 Sala seminaryjna Katedy Analityki Medycznej II-gie piętro, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

26.10.2018 Sala Seminaryjna Katedry Analityki Medycznej II-gie piętro, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

27.10.2018 Centralne Laboratorium USK, Borowska 213

Ilość godz.: 24 godz.

Koszt : 24 godz. x 14 zł/h = 336 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURS


KOMUNIKAT

nr kursu: 14/2018 (6/Di/2018)
               15/2018 (7/Di/2018)

Tytuł kursu: Techniki biologii molekularnej. Edycja I.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

Termin kursu: 12-13.10.18 (część I) , 19-20.10.2018 (część II)

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Liczba godzin: część I : 17 godz.; część II : 15 godz.

Koszt: część I : 17 godz. x 14 zł/h = 238 zł

           część II : 15 godz. x 14 zł/h = 210 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 13 / 2018 ( 5/ Di / 2018)

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych (II).

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynolizy

Termin kursu: 27-28.09.2018

Kierownik naukowy kursu: Kier. Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz

Miejsce realizacji kursu: (27.09) Katedra Analityki Medycznej

Wydział Farmaceutyczny z OAM

ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław

  1. Katedra i Klinika Hematologii,

Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,

ul. Wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław

Ilość godzin: 18 godz.

Koszt: 18 godz. x 14 zł/h = 252 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 11 / 2018 ( 4/ Di / 2018)

Tytuł kursu: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych (I).

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Diagnostyka laboratoryjna układu krwiotwórczego oraz układu krzepnięcia i fibrynozlizy.

Termin kursu: 21.06-22.06.2018

Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. Lidia Usnarska- Zubkiewicz

Miejsce realizacji kursu: Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Klinika Chorób Wewnętrznych, Sala Wykładowa , Wrocław, ul. Pasteura 4. Sala Nyska, I piętro

Ilość godzin: 22 godz.

Koszt: 22 godz. x 14 zł/h = 308 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 10 / 2018 ( 3/ Di / 2018)

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok II podsumowujący.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący

Termin kursu: 06.06-07.06.2018

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wydz. Farmaceutyczny z OAM

Katedra Analityki Medycznej

Ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

Ilość godzin: 22 godz.

Koszt: 22 godz. x 14 zł/h = 308 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU
 


KOMUNIKAT

nr kursu: 6 / 2018 ( 2/ Di / 2018)

Tytuł kursu: Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych. Blok I podsumowujący.

Dziedzina: Laboratoryjna diagnostyka medyczna

Nazwa modułu: Moduł podsumowujący

Termin kursu: 24.05-25.05.2018

Kierownik naukowy kursu: dr hab. Iwona Bil-Lula

Miejsce realizacji kursu: Hotel Bornit

Ul. Mickiewicza 21,

58-580 Szklarska Poręba

Ilość godzin: 11 godz.

Koszt: 11 godz. x 14 zł/h = 154 zł

Szczegółowy plan: HARMONOGRAM KURSU