Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
tel. 71 78 40 352, tel./faks 71 78 40 353
e-mail: farmstud@umw.edu.pl

p.o. Kierownik Studium
dr n. farm. Artur Owczarek

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego zostało powołane 29.09.1995 r. na podstawie zarządzenia Rektora Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Studium jest jednostką organizacyjną funkcjonującą w ramach Wydziału Farmaceutycznego, koordynującą i organizującą szkolenie podyplomowe i inne z zakresu nauk medycznych, a w szczególności nauk farmaceutycznych.

Na podstawie obowiązujących przepisów, po rozpatrzeniu wniosków o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny spełnienia określonych standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, udzielono Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu akredytacji na prowadzenie specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej oraz na prowadzenie szkoleń w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów.

W zakresie działalności Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego znajduje się również organizacja szkolenia podyplomowego dla diagnostów laboratoryjnych. Wydział Farmaceutyczny posiada akredytacje do prowadzenia specjalizacji z zakresu: laboratoryjnej diagnostyki medycznej, mikrobiologii medycznej, laboratoryjnej transfuzjologii medycznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej.