Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego

(Screening Laboratory of Biological Activity Test and Collection of Biological Material)

» zobacz lokalizację pracowni na mapie

ul. Borowska 211A, piętro I, część C/1/4
50-556 Wrocław
tel.: 71 78 40 668
e-mail: wf-25@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Pracowni
dr  n. farm., inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz (adiunkt)
tel.: 71 78 40 668
e-mail: agnieszka.matera-witkiewicz@umw.edu.pl

W skład Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego wchodzi:


 
Z dniem 1 marca 2015, na wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu została utworzona samodzielna jednostka: Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego (Na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego nr 17/XV R/2015 z dnia 27 lutego 2015).

W ramach projektu: "Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu" pracownia została wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczo-naukową. Wszystkie dostępne aparaty są zaprezentowane w zakładce: APARATURA

Cel i zakres działalności Pracowni zgodny z rozporządzeniem 17/XV R/2015 z dnia 27 lutego 2015:

  1. Wspomaganie kształcenia studentów kierunku farmacja i analityka medyczna w zakresie wykonywania analiz właściwości biologicznych z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie sprzętu analitycznego
  2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów wydziału
  3. Prowadzenie prac magisterskich
  4. Wspomaganie badań prowadzonych przez studentów studiów doktoranckich i pracowników wydziału

Zapraszamy do korzystania z aparatury i do współpracy wszystkie Katedry i Zakłady Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz wszelkie inne jednostki naukowo-badawcze, które są zainteresowane kooperacją z naszą pracownią

25.02.2016