Pracownia Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych

ul. Borowska 211A, III piętro (zobacz lokalizację pracowni na mapie)
50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 70
e-mail: wf-24@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Pracowni
dr inż. Agata Górniak (adiunkt)
tel.: 71 784 06 72
e-mail: agata.gorniak@umw.edu.pl
 


 
Z dniem 1 marca 2015 r., na wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, została utworzona samodzielna jednostka wydziałowa PRACOWNIA ANALIZY ELEMENTARNEJ i BADAŃ STRUKTURALNYCH (Zarządzenie nr 19/XV R/2015, Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 r).
 

W ramach projektu: "Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu" Pracownia została wyposażona w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą.
 
Cel i zakres działalności Pracowni na podstawie rozporządzenia nr 19/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 r obejmuje:

  1. Wspomaganie kształcenia studentów na kierunku farmacja i analityka medyczna w zakresie wykonywania badań właściwości fizyko-chemicznych z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie sprzętu analitycznego,
  2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów Wydziału,
  3. Prowadzenie prac magisterskich,
  4. Wspomaganie badań prowadzonych przez studentów studiów doktoranckich i pracowników Wydziału.

Zapraszamy do korzystania z aparatury i do współpracy wszystkie Katedry i Zakłady Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz inne jednostki naukowo-badawcze, zainteresowane kooperacją z naszą Pracownią.