Dydaktyka

  1. IV rok Farmacji (100 godz.)

Dobra praktyka wytwarzania, kontroli laboratoryjnej i dystrybucji leków – 20 godz.
Metody analizy produktów leczniczych – 20 godz.
Mikrobiologia przemysłowa i wymogi technologii produkcji aseptycznej – 14 godz. Przemysłowa technologia postaci leków – 26 godz.
Suplementy diety – 10 godz.
Toksykologia przemysłu farmaceutycznego – 10 godz.
 

  1. V rok Farmacji (86 godz.)

Procedury rejestracji i monitorowania niepożądanych działań leków – 20 godz.
Przemysłowa biotechnologia środków leczniczych – 24 godz.
Supramolekularne postaci leków – 22 godz.
Walidacja w przemyśle farmaceutycznym – 20 godz.