Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 01 53, tel./faks: 71 784 01 54
e-mail: wf-27@umw.edu.pl

Kierownik Katedry
dr hab. Ewa Maria Kratz, prof. UMW
e-mail: ewa.kratz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 01 52, tel./faks: 71 784 01 54

W skład Katedry wchodzi:
1. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
2. Diagnostyczne Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu
dr hab. Ewa Maria Kratz, prof. UMW
e-mail: ewa.kratz@umw.edu.pl
e-mail: wf-27.1@umw.edu.pl
tel.: 71 784 01 52, tel./faks: 71 784 01 54


Diagnostyczne Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne

Kierownik Laboratorium
p.o. Kierownika Laboratorium
dr Sylwia Płaczkowska
e-mail: sylwia.placzkowska@umw.edu.pl
e-mail: wf-27.2@umw.edu.pl
tel./faks: 71 784 01 67
 


 
Administrator strony internetowej Katedry: mgr Katarzyna Sołkiewicz
 

16.10.2019