Uchwała Senatu w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

Prawo zewnętrzne i wewnętrzne.
Hospitacja zajęć dydaktycznych.
SONA, czyli Studencka Ankieta Oceny Nauczyciela Akademickiego

Rok akademicki 2019/2020
- procedura przeprowadzenia ankiet SONA

Rok akademicki 2018/2019
- procedura przeprowadzenia ankiet SONA
- roczne sprawozdanie z przeprowadzonych ankiet SONA w roku akademickim 2018/2019

Rok akademicki 2017/18
- procedura przeprowadzenia ankiet SONA: jak w latach ubiegłych
- roczne sprawozdanie z przeprowadzonych ankiet SONA w roku akademickim 2017/2018

Rok akademicki 2016/17
- schemat procedury przeprowadzania ankiety SONA na Wydziale Farmaceutycznym z OAM
- roczne zestawienie akcji ankietowej SONA 2016/2017

Rok akademicki 2015/16
- schemat procedury przeprowadzania ankiety SONA w semestrze zimowym 2015/2016
- procedura przeprowadzenia i zliczania wyników ankiety SONA w semestrze zimowym 2015/2016
- procedura Studenckiej Ankiety Oceny Nauczyciela Akademickiego
- formularz ankiety dla nauczyciela
- załącznik do zarządzenia nr 74/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 19 października 2015 r.
- protokół przekazania ankiety formularzy SONA
- instrukcja uzupełniania sprawozdania z wyników SONA
- roczne zestawienie ocen ze sprawozdania z wyników Studenckiej Ankiety Oceny Nauczyciela Akademickiego
- sprawozdanie z wyników Studenckiej Ankiety Oceny Nauczyciela Akademickiego

Rok akademicki 2014/15
- wyniki z oceny jednostek dydaktycznych wydziału na podstawie ankiet SONA z roku akademickiego 2014/2015
- ocena jednostek dydaktycznych Wydziału na podstawie ankiet SONA z roku akademickiego 2013/2014
- ocena jednostek dydaktycznych Wydziału na podstawie ankiet SONA z roku akademickiego 2012/2013

HOSPITACJE:
- zarządzenie nr 109/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych, powoływania zespołów hospitujących oraz ustalania ramowego harmonogramu hospitacji w Uniwersytecie Medycznym im.Piastów Śląskich we Wrocławiu
- zarządzenie Rektora w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych, powoływania zespołów hospitujących oraz ustalania ramowego harmonogramu hospitacji 
- protokół z przeprowadzonych hospitacji dydaktycznych