Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich

Jak co roku na Wydziale Farmaceutycznym UMW organizowany jest Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich wśród absolwentów kierunku Farmacja. W związku z powyższym prosimy o wybranie najlepszych prac doświadczalnych lub przeglądowych wykonanych w Państwa Katedrze/Zakładzie w roku akad. 2020-2021 i przekazanie ich wraz z formularzem zgłoszeniowym, do sekretariatu Dziekanatu w terminie do 30 listopada 2021 r. (wtorek).