Osoba odpowiedzialna za administracyjne prowadzenie spraw związanych z nostryfikacją:

mgr Anna Kępińska
e-mail: anna.kepinska@umed.wroc.pl
tel./faks 71 784 02 00; 71 784 02 01; 71 784 02 02


Wyciąg z protokołu Rady Wydziału.

Regulamin postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą  - załącznik nr 1 - załącznik nr 2 - .