Cykl seminariów nt. badań i rozwoju produktów leczniczych

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej i Biofizyki zaprasza chętnych do udziału w cyklu seminariów nt. badań i rozwoju produktów leczniczych.
 
Cykl seminariów zostanie wygłoszony w języku angielskim przez profesora Josefa Jampilka z Uniwersytetu Komeniusa w Bratysławie, farmaceutę, specjalistę w zakresie chemii medycznej, autora licznych międzynarodowych publikacji w tym zakresie.
 
Zainteresowania badawcze profesora Josefa Jampilka obejmują analizę farmaceutyczną, badanie właściwości fizykochemicznych substancji bioaktywnych, polimorfizm leków, badanie biodostępności leków in vitro, nanocząstki oraz badania w obszarze farmakokinetyki. Specjalizuje się w badaniach struktury i aktywności leków przeciwinfekcyjnych, przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych. Seminaria będą odbywać się w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej i Biofizyki zgodnie z załączonym harmonogramem, przy czym ze względu na bezpieczeństwo sanitarne liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy pod adresem e-mail: beata.nankowska@umw.edu.pl. Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dnia/dni w których planujecie Państwo udział w seminariach. Udział będzie możliwy po potwierdzeniu zgłoszenia przez pracownika naszej Katedry.

Serdecznie zapraszamy.

Harmonogram seminariów
22.11.2021 (poniedziałek) 8.30-10.00 Drug Discovery and Development, Physico-chemical properties of drugs.
23.11.2021 (wtorek) 8.30-10.00 Lipophilicity Polymorphism of drugs.
24.11.2021 (środa) 8.30-10.00 ADME and bioavailability. Absorption of drugs after oral administration and transdermal administration.
25.11.2021 (czwartek) 8.30-10.00 Biotransformation of drugs, receptors and interactions drug-receptor Prodrugs.
26.11.2021 (piątek) 8.30-11.30 Nanoparticles in Pharmacy.