BHP

W związku z koniecznością ukończenia szkolenia z zakresu BHP i uzyskania zaliczenia Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje, że każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu, a następnie zgłosić się do Inspektoratu BHP w celu odbycia egzaminu sprawdzającego. Nowo przyjęci studenci przyjmowani będą w Inspektoracie BHP i P.Poż. przy ul. Pasteura 1 pokój 1, od dnia 03.09.2019 do dnia 31.10.2019 roku w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00.

- informacja dotycząca egzaminu z BHP i PPOŻ
- szkolenie z zakresu BHP i PPOŻ dla nowo przyjętych Studentów

Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń Uczelni i wyposażenia technicznego postępowania w razie wypadku lub awarii.
 


Zgłoszenia w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla pracowników dokonuje kierownik jednostki, a w przypadku studentów - prowadzący zajęcia lub opiekun roku do Inspektoratu BHP i PPOŻ, ul. L. Pasteura 1, email: rb@umed.wroc.pl .
.
Osoby do kontaktu:
Główny Specjalista BHP i P.Poż
mgr Magdalena Golczyk
tel.: 71 784 11 40
e-mail: magdalena.golczyk@umed.wroc.pl
.
Starszy Specjalista BHP i P.Poż
mgr Łukasz Małecki
tel.: 71 784 11 40
e-mail: lukasz.malecki@umed.wroc.pl