Informacje dla nowo przyjętych studentów 2021
(15.9.2021)

Witaj na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu! Znajdziesz tu najważniejsze wskazówki jak odnaleźć się na uczelni. Wpis wciąż będzie aktualizowany, zapraszamy do śledzenia na bieżąco. Informator do pobrania.

Organizacja nowego roku akademickiego
(13.9.2021)

Zasady organizacji roku akademickiego, zmiany w sposobie planowania i rozliczania dydaktyki, kilka słów do studentów I roku i przede wszystkim gorący apel o zaszczepienie się złożyły się na wystąpienie Prorektor ds. studentów i dydaktyki.

Spotkania organizacyjne dla studentów pierwszych lat
(16.9.2021)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego zawiadamia studentów pierwszego roku, że w dniach 27 i 29 września 2021 roku, w Sali im. Prof. Kuczyńskiego (Ip.), ul. Borowska 211 odbędą się spotkania organizacyjne dla poszczególnych kierunków.

Ważne informacje o stypendiach
(14.9.2021)

Trwa przyjmowanie wniosków o stypendia. Studentów Wydziału Lekarskiego uczulamy na zmianę - wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością oraz wnioski i zapomogę składać powinni nie w dziekanacie, ale w DSS.

III kryterium ewaluacji
(9.9.2021)

III kryterium ocenia wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. O tym, co to konkretnie oznacza i jak się przygotować do oceny opowiada dr Anna Goździk z uczelnianego zespołu ds. III kryterium.

Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych - edycja III
(31.8.2021)

Uprzejmie informujemy o możliwości dalszego zgłaszania się kandydatów na podyplomowe „Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych” w roku akademickim 2021/2022, w terminie do dnia 10.09. Planowany termin rozpoczęcia 8-9.10.2021 r.

Dr hab. Bożena Karolewicz prof. Uczelni na czele PTF
(24.8.2021)

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wybrali dr hab. Bożenę Karolewicz, prof. Uczelni, kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMW na Prezesa PTF w kadencji 2021-2025.

Do 16 sierpnia zapisy na bezpłatne szkolenie dla lekarzy POZ
(27.7.2021)

Do 16 sierpnia 2021 przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do badań klinicznych organizowane przez ABM i CWBK.

SONA za semestr letni 2020/2021
(8.7.2021)

Do 15 lipca ostatnia szansa, aby wziąć udział w anonimowej ankiecie Studenckiej Oceny Nauczycieli Akademickich za semestr letni 2020/2021 i mieć realny wpływ na poprawę jakości kształcenia.

Perspektywy 2021
(30.6.2021)

Kierunek Analityka Medyczna UMW na 5 miejscu w najnowszym rankingu kierunków studiów medycznych PERSPEKTYWY 2021!
Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Wydziału Farmaceutycznego i współpracujących jednostek ...